Friday, 28/01/2022 - 16:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Hoa Thám

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN – NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

         UBND HUYỆN CAM LÂM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TR. THCS HOÀNG HOA THÁM                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:         /KH-THCS.HHT                   Cam An Nam, ngày      tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN – NĂM HỌC 2021-2022

 

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Thực hiện kế hoạch số 307/KH-PGDĐT ngày 30/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Cam Lâm trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ công văn 461/PGDĐT-GDTHCS ngày 30/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm hướng dẫn dạy học trực tuyến trong điều kiện không thể triển khai dạy học trực tiếp kể từ năm học 2021-2022

Trường THCS Hoàng Hoa Thám xây dựng kế hoạch tổ chức dạy trực tuyến trong thời gian học sinh không đến trường vì dịch bệnh như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đảm bảo thực hiện đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp;

- Giúp học sinh “Ngừng đến trường, nhưng không ngừng học”; Rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học và ứng dụng công nghệ để tham gia học tập tại nhà;

- Triển khai dạy và học trực tuyến có hiệu quả, đảm bảo tính thực chất, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hoạt động dạy học trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh.

 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian tổ chức dạy học trực tuyến

- Thời gian: Từ ngày 13/9/2021 đến khi học sinh đi học trở lại;

- Lịch dạy học trực tuyến: Học theo Thời khóa biểu của trường. (Phụ lục đính kèm)

           

 

- Giáo viên dạy trực tuyến: Theo Phân công chuyên môn.

- Tổ chức tập huấn dạy trực tuyến cho giáo viên toàn trường vào ngày 06/9/2021

-  Phân công GV hỗ trợ cho giáo viên về dạy trực tuyến:

   + Cô Võ Thị Kim Hồng: Hỗ trợ Tổ Khoa học xã hội

   + Thầy Võ Văn Lành:  Hỗ trợ Tổ Khoa học tự nhiên

- Các tổ/ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện các tiết dạy và gửi về cho chuyên môn nhà trường trước ngày 10/9/2021.

2. Nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1 Xây dựng nội dung dạy học

 • Đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, cô đọng, xúc tích, phù hợp với đối tượng học sinh THCS.
 • Kế hoạch giáo dục bộ môn, chủ đề dạy học trực tuyến phải được giáo viên trong cùng tổ bộ môn xây dựng và thực hiện trên cơ sở phê duyệt của nhà trường. Việc xây dựng hoạt động dạy và học của các chủ đề cần phải có sự thống nhất cho học sinh trong cùng một khối lớp của nhà trường. Thời gian thực hiện cho một chủ đề cần quy định cụ thể về số ngày hoàn thành để học sinh được tham gia tối đa vào mỗi tiết học của chủ đề.
 • Nhiệm vụ học tập giao cho học sinh phải rõ ràng, nhẹ nhàng, học sinh có thể hoàn thành trên cơ sở có sự hỗ trợ qua trao đổi với giáo viên khi giáo viên trực tuyến hoặc khi không có sự hỗ trợ trực tuyến của giáo viên.

2.2. Đánh giá kết quả quá trình học tập của học sinh

 • Các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh qua các bài kiểm tra trên hệ thống phần mềm, các bài báo cáo, bài thu hoạch,… sau các khóa học của học sinh.
 • Nhà trường quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua hệ thống phần mềm trực tuyến, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.
 • Kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại nhà trường nhưng trong thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, học sinh không thể đến trường, việc kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống E-learning của VNPT

3. Hình thức dạy học

- Thực hiện dạy và học trực tuyến trên Hệ thống quản lý học và thi trực tuyến E-Learning của VNPT https://c2hhtham-cl.lms.vnedu.vn . Ngoài ra giáo viên có thể sử dụng các ứng dụng khác như Zalo, Facebook … để gửi thông báo, lịch học và các hướng dẫn học tập đến học sinh.

- Nhà trường tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động dạy học trực tuyến; theo dõi và quản lý quá trình học tập của học sinh; tổ chức các bài kiểm tra trực tuyến để quản lý tiến trình và kết quả học tập của học sinh; duyệt các bài giảng và theo dõi được các hoạt động của giáo viên trên môi trường mạng.

- Giáo viên thực hiện các tiết dạy trực tuyến có tương tác với học sinh, khởi tạo kho học liệu, theo dõi, kiểm tra đánh giá học sinh, quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến; Học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập, biết được tiến trình, kết quả học tập của bản thân.

4. Về trang thiết bị

4.1 Đối với giáo viên

 • Máy vi tính (PC hoặc Laptop): CPU Core i3 hoặc tương đương, RAM 4GB, đĩa cứng nên dùng loại đĩa SSD.
 • Webcam: chuẩn hình ảnh tối thiểu HD
 • Microphone: Độ nhạy (Tai nghe): 100dB +/-3dB; Độ nhạy (Micro): -58 dBV/µBar, -38 dBV/Pa +/- 4 dB.

      4.2.Đối với học sinh: Tối thiểu phải có điện thoại thông minh (Smart phone) có thể thực hiện cuộc gọi Video call.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo nhà trường

 • Thành lập Ban Quản lý dạy học trực tuyến và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Ban Quản lý có trách nhiệm xây dựng quy chế, hướng dẫn giáo viên tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến an toàn; hỗ trợ, đôn đốc, nhắc nhở giáo viên và học sinh trong quá trình tham gia dạy và học trực tuyến.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy và học trực tuyến theo nội dung chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với tình hình của trường.
 • Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến; đảm bảo 100% giáo viên và học sinh của trường có được tài khoản để tham gia vào hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến; phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn cho việc cấp phát các tài khoản cho giáo viên và học sinh; quản lý chặt chẽ các tài khoản đăng nhập vào khóa học; sử dụng phần mềm, công cụ an toàn khi tổ chức dạy học.
 • Xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; xây dựng đầy đủ các phương án cho các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khác nhau được tiếp cận học tập.
 • Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, nguồn học liệu, bộ đề dạy học để tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học trực tuyến; chỉ đạo thu nhận sản phẩm học tập, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
 • Tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động dạy và học trực tuyến; đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với học sinh, học sinh với nhau; theo dõi và quản lý quá trình học tập của học sinh; tổ chức các bài kiểm tra trực tuyến để quản lý tiến trình và kết quả học tập của học sinh; duyệt các bài giảng và theo dõi được các hoạt động của giáo viên trên môi trường mạng.
 • Phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh. Thông báo hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh (Đối với học sinh lớp 6 năm học 2021-2022, cần liên hệ các trường Tiểu học để nắm thông tin học sinh).
 • Báo cáo kết quả triển khai công tác dạy học trực tuyến của trường về Phòng Giáo dục và Đào tạo khi có yêu cầu.

 

2. Đối với Tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn

 • Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn; kế hoạch dạy học các chủ đề; theo dõi tiến độ, kế hoạch để có điều chỉnh phù hợp.Tổ chức tuyên truyền tới các giáo viên, học sinh về dạy học trực tuyến; thường xuyên nắm bắt và theo dõi tình hình tham gia học tập của học sinh.
 • Phối hợp với các thành viên của Ban Quản lý dạy học trực tuyến để kiểm tra, theo dõi, đôn đốc giáo viên đưa bài giảng lên phần mềm dạy học trực tuyến.

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm

 • Thu thập đầy đủ dữ liệu của học sinh trong lớp chủ nhiệm về số điện thoại,

 

email.

 • Lập lớp học trực tuyến cho học sinh.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn trong quá trình tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh; có trách nhiệm nhắc nhở và đôn đốc học sinh tham gia đầy đủ các buổi học, cũng như các tiết kiểm tra đánh giá.

 • Đối với những địa bàn khó khăn, không có điều kiện tự học trực tuyến, Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh, trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt. Tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị, với nguồn kinh phí chi thường xuyên hay các nguồn kinh phí hợp pháp khác, đơn vị chủ động phối hợp với phụ huynh để có tài liệu cho học sinh.

4. Đối với giáo viên bộ môn

 • Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cho bộ môn phụ trách.
 • Xây dựng và lựa chọn học liệu; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học trực tuyến; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua trực tuyến khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.
 • Giám sát quá trình học tập của học sinh, ghi nhận kết quả và thực hiện đánh giá quá trình học tập của học sinh: quá trình tham gia học tập, quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và kết quả của các bài tập, bài kiểm tra qua quá trình học tập trực tuyến; và giám sát được sự tương tác giữa học sinh với nhau trong quá trình học tập.
 • Tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh; phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.
 • Nắm bắt tình hình học sinh học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; thông tin đến giáo viên chủ nhiệm về quá trình học tập của học sinh hàng tuần.

 

5. Đối với học sinh

 • Được nhà trường cung cấp tài khoản để tham gia vào các khóa học, các chủ đề và các tiết học trực tuyến do tổ bộ môn nhà trường xây dựng và thực hiện hoạt động học tập.
 • Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng phần mềm hệ thống học trực tuyến trước khi tham gia lớp học.
 • Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá quá trình học tập.
 • Chủ động liên lạc với giáo viên trong quá trình học tập trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

6. Đối với gia đình học sinh

 • Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập trực tuyến của học sinh.
 • Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện dạy và học trực tuyến trong thời gian học sinh ngừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022. Đề nghị tất cả CBQL, giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT Cam Lâm( Báo cáo);                                                              
- TTCM;

- Lưu VT, CM.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 361
Năm 2022 : 361