Sunday, 18/04/2021 - 18:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019 )

          Thực hiện hướng dẫn số 03-HD/HĐĐ ngày 21/2/2019 của Hội đồng Đội Huyện cam lâm về việc hướng dẫn tổ chức ngày hội “ Tiến bước lên Đoàn” cấp trung học cơ sở năm học 2018-2019.

          Nay Liên đội trường THCS Hoàng Hoa Thám xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2019 với những nội dung cụ thể như sau:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

                      HUYỆN CAM LÂM

  LĐ TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

                               ***

Số:     /KH-LĐ.HHT                                   Cam An Nam, ngày 15  tháng 03 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019 )

                                                           -----                                  

          Thực hiện hướng dẫn số 03-HD/HĐĐ ngày 21/2/2019 của Hội đồng Đội Huyện cam lâm về việc hướng dẫn tổ chức ngày hội “ Tiến bước lên Đoàn” cấp trung học cơ sở năm học 2018-2019.

          Nay Liên đội trường THCS Hoàng Hoa Thám xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2019 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích-yêu cầu

  1. mục đích:

     - Nhằm thiết thực chào mừng và ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2019.

     - Thông qua buổi sinh hoạt giúp cho học sinh nâng cao nhận thức, hiểu biết về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của dân tộc. Qua đó, bồi đắp lí tưởng, niềm tự hào cho Đoàn viên, học sinh trong nhà trường.

     - Rèn luyện kĩ năng hoạt động tập thể của Đội viên, học sinh.

     - Giáo dục học sinh ý thức trách nhiệm của bản thân đối với tập thể.

     - Tạo môi trường cho đội viên vui chơi giải trí lành mạnh, tăng cường sự đoàn kết, thương yêu, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong học tập, cuộc sống.

     - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, góp phần thực hiện nhiệm vụ năm học đạt kết quả cao nhất.

  2. Yêu cầu: “ĐOÀN KẾT – NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO – TIẾT KIỆM”

II. Nội dung và hình thức thực hiện

  1. Địa điểm – Thời gian thực hiện:

* Địa điểm: Sân trường THCS Hoàng Hoa Thám

* Thời gian thực hiện: Bắt đầu lúc 7 giờ 00 phút, ngày 26/03/2018.

III. Nội dung ngày hội
  1. Phần Lễ:
     - Ôn lại truyền thống Đoàn và chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).
  2. Phần Hội:
  * Tham gia các trò chơi dân gian BTC quy định.
     - Ngậm muỗn chuyền chanh:           (8 người/ đội) ,(4 nam, 4 nữ).
     - Chuyền nước bằng ly:                   (10 người/ đội), (5 nam, 5 nữ).
     - Đua thuyền trên cạn:                     (10 người/ đội), (5 nam, 5 nữ).
     - Chú quạ thông minh:                     (10 người/ đội), (5 nam, 5 nữ).

     - Bộ đội vượt sông:                          (20 người/đội), (10 nam, 10 nữ).
IV. Chương trình tổ chức ngày hội
     - 7h00 - 7h30: Tất cả các Đội viên các lớp tập trung tại sân trường.
     - 7h30 - 8h00: Đón tiếp đại biểu.
     - 8h00 - 8h15: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc ngày hội.
     - 8h15 - 8h30: Ôn lại truyền thống Đoàn ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

     - 8h30 – 9h00: Múa dân vũ.( rửa tay)
     - 9h00 – 11h00: Tham gia các trò chơi dân gian.
     - 11h00 – 11h30: Trao thưởng, Bế mạc ngày hội.

III. Cơ cấu giải thưởng

  1. Cơ cấu giải thưởng:

tt

Tên trò chơi

Thứ hạng

Giải thưởng

Số lượng giải

Tổng tiền

Ghi chú

1

Ngậm muỗn chuyền chanh

Nhất/ khối lớp 6+7 và 8+9

30.000

2

60.000

 

Nhì/khối lớp 6+7 và 8+9

20.000

2

40.000

 

2

Chuyền nước bằng ly

Nhất/ khối lớp 6+7 và 8+9

30.000

2

60.000

 

Nhì/khối lớp 6+7 và 8+9

20.000

2

40.000

 

3

Đua thuyền trên cạn

Nhất/ khối lớp 6+7 và 8+9

30.000

2

60.000

 

Nhì/khối lớp 6+7 và 8+9

20.000

2

40.000

 

4

Chú quạ thông minh

Nhất/ khối lớp 6+7 và 8+9

30.000

2

60.000

 

Nhì/khối lớp 6+7 và 8+9

20.000

2

40.000

 

5

Bộ đội vượt sông

Nhất/ khối lớp 6+7 và 8+9

30.000

2

60.000

 

Nhì/khối lớp 6+7 và 8+9

20.000

2

40.000

 

Tổng tiền giải thưởng

20

500.000

 

  2. Dự trù kinh phí:

     - Mua các vật dụng phục vụ các trò chơi: 50.000đồng.

     - Trang trí sân khấu: 50.000đồng.

     - Sinh hoạt của BTC: 100.000đồng.

  * Tổng cộng các khoản chi: 700.000đ (Bảy trăm ngàn đồng).

     - Nguồn kinh phí trích từ quỹ Đoàn, quỹ Đội và vận động từ nhiều nguồn khác.

IV. Ban tổ chức

1. Ban tổ chức:

tt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Cô Nguyễn Thị Bích

Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2

Cô Huỳnh Thị Ngọc Trình

P.Hiệu trưởng

P. trưởng ban

3

Thầy Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch công Đoàn

Thành viên

4

Thầy Nguyễn Tấn Đại

Giáo viên chuyên trách

Thành viên

5

Thầy Hoàng Minh Đức

Bí thư chi Đoàn

Thành viên

6

Thầy Đinh Xuân Vũ

Trưởng banVăn thể

Thành viên

7

Thầy Lê Vũ Chương

TPT Đội

Thành viên

8

Cô Nguyễn Thị Phương Anh

Thư viện

Thành viên

9

Cô Dương Thị Thiên Linh

Y tế

Thành viên

V. Phân công nhiệm vụ

     - Để ngày hội chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3/2019 được diễn ra thuận lợi, công bằng và thành công. Rất mong quý thầy cô sau đây tham gia hỗ trợ cho ngày hội:

STT

Trò chơi

Phụ trách

Thư Ký

01

 Ngậm muỗn chuyền chanh

Thầy Lành, thầy Sơn, thầy Duy, thầy Chương.

Cô Anh

02

Chuyền nước bằng ly

Thầy Đức, thầy Đại, cô Phượng, Cô Hồng

Cô Anh

03

Đua thuyền trên cạn

Thầy Vũ, thầy Đức, thầy Chương, Cô Quỳnh Châu

Cô Phượng

04

Chú quạ thông minh

Thầy Lành, Thầy Thượng, thầy Sơn, Cô Anh

Cô Phượng

05

Bộ đội vượt sông

Thầy Đức, Thầy Thượng, thầy Duy, thầy Sơn, thầy Vũ, thầy Lành.

Cô Phượng

  * Các lớp chuẩn bị vật dụng để tham gia trò chơi như sau:

     - 1 cái thau vừa để đựng nước.

     - 8 cái muỗn ăn cơm loại vừa

     - 10 đôi đũa.

  * Lưu ý:

     - GV chủ nhiệm cho học sinh ôn lại bài múa dân vũa (rửa tay).

     - Giáo viên chủ nhiệm chọn học sinh thi đấu và hướng dẫn học sinh nắm rõ quy định thi của từng trò chơi, không chấp nhận để học sinh tự do tham gia trò chơi hoặc tự ý bỏ tham gia. Ngày hội trò chơi GVCN phải có mặt để điều động và quản lí học sinh.

     - sau khi khi kết thúc ban tổ chức sẽ tổng kết phát thưởng và tổng kết điểm thi đua vào cột 26/3 với thang điểm cao nhất là 10 điểm theo kết quả từ trên xuống.

VI. Tổ chức thực hiện

     - BT Chi Đoàn, TPT Đội xây dựng kế hoạch và tham mưu với BGH nội dung kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/03 và phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường thực hiện.

     - TPT Đội hướng dẫn cách thức tham gia hoạt động các trò chơi và triển khai nội dung cụ thể kế hoạch đến từng giáo viên, từng chi đội, đến toàn thể đội viên, học sinh trong buổi sinh hoạt dưới cờ, phát thanh măng non.

     - GVCN tuyển chọn lập danh sách học sinh tham gia trò chơi và nên tổ chức tập luyện trước khi tham gia.

     - Các chi đội phải có sự chuẩn bị tích cực và tham gia nhiệt tình các trò chơi.  

 

        Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2019 năm học 2018-2019 của Liên đội trường THCS Hoàng Hoa Thám./.

 

 Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                                     

- PGD&ĐT Cam Lâm ( b/c);

- HĐĐ Cam Lâm (b/c);

- BGH trường;

- Xã Đoàn Cam An Nam (p/h);

- Các Đoàn Thể (p/h);                                                                     

- GVCN lớp;                                                                                                   Nguyễn Thị Bích

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 6
Tháng 04 : 226
Năm 2021 : 923