Friday, 28/01/2022 - 15:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Hoa Thám

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC Quỹ 2/2017

CNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM

                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
       

Đơn vị: Trường THCS Hoàng Hoa Thám

   

Chương: 622

   

                                                                THÔNG BÁO

   

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

                                                                   Quỹ 2/2017

 

                                                                                                        Đơn vị tính: Đồng

Số

 

 

 

TT

Chỉ tiêu

Số liệu báo

Số liệu

 

 

cáo quyết

quyết

 

 

toán

toán được

 

 

 

duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

1

Thu phí, lệ phí

 

 

 

             ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ ( chi tiết theo từng dự án )

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

              ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Hoạt động  sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

1

 Phí, lệ phí

 

 

 

             ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

       805,202,366

           805,202,366

1

Loại 490., khoản 493

 

 

 

Mục 6000 Tiền lương

       392,590,550

           392,590,550

 

Tiểu Mục 6001 lương biên chế

       386,111,000

           386,111,000

 

Tiểu Mục 6002 lương tập sự

           6,479,550

               6,479,550

 

Tiểu Mục 6003 lương hợp đồng

 

                           -  

 

Mục 6050 Tiền công

         30,129,000

             30,129,000

 

Tiểu Mục 6051 tiền công thường xuyên

         30,129,000

             30,129,000

 

Mục 6100 Phụ cấp lương

       182,549,159

           182,549,159

 

Tiểu Mục 6101 PC chức vụ

           6,715,500

               6,715,500

 

Tiểu Mục 6106 PC thêm giờ

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6107 PC độc hại

              726,000

                  726,000

 

Tiểu Mục 6112 ưu đãi nghề

           1,785,960

               1,785,960

 

Tiểu Mục 6113 PC trách nhiệm

              907,500

                  907,500

 

Tiểu Mục 6115 PC thâm niên

         58,641,506

             58,641,506

 

Tiểu Mục 6116 PC ưu đãi

       110,880,309

           110,880,309

 

Tiểu Mục 6117 PC vượt khung

           2,892,384

               2,892,384

 

Tiểu Mục 6125 PC thù lao cho các đối tượng

 

                           -  

 

Mục 6150 Học bổng

           1,000,000

               1,000,000

 

Tiểu Mục 6153 Học bổng HS

           1,000,000

               1,000,000

 

Tiểu Mục 6199 Học bổng HS dân tộc

 

                           -  

 

Mục 6200 Tiền thưởng

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 6201 thưởng thường xuyên

 

                           -  

 

Mục 6250 Phúc lợi tập thể

              680,000

                  680,000

 

Tiểu Mục 6257 trà nước

              680,000

                  680,000

 

Tiểu Mục 6299 các khoản khác

 

                           -  

 

Mục 6300 Các khoản đóng góp

       116,568,537

           116,568,537

 

Tiểu Mục 6301 BHXH

         88,378,047

             88,378,047

 

Tiểu Mục 6302 BHYT

         14,330,774

             14,330,774

 

Tiểu Mục 6303 KPCĐ

           9,240,000

               9,240,000

 

Tiểu Mục 6304 BHTN

           4,619,716

               4,619,716

 

Mục 6400 Trợ cấp

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 6404 tăng thu nhập

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6406 hổ trợ chi phí học tập

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6449 trợ cấp lương thấp

 

                           -  

 

Mục 6500 dịch vụ công cộng

           4,528,370

               4,528,370

 

Tiểu Mục 6501 tiền điện

           4,528,370

               4,528,370

 

Mục 6550 Vật tư Vp

         14,462,000

             14,462,000

 

Tiểu Mục 6551 VPP

              700,000

                  700,000

 

Tiểu Mục 6552 dụng cụ VP

           8,137,000

               8,137,000

 

Tiểu Mục 6599 VPP khác

           5,625,000

               5,625,000

 

 Mục 6600 Thông tin liên lạc

           1,076,650

               1,076,650

 

Tiểu Mục 6601 điện thoại

              959,657

                  959,657

 

Tiểu Mục 6606 tuyên truyền

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6612 báo

              116,993

                  116,993

 

Tiểu Mục 6617 In ternet

 

                           -  

 

 Mục 6650 Hội nghị

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6652 Chi phí khác

                        -  

                           -  

 

 Mục 6700 Công tác phí

           4,401,000

               4,401,000

 

Tiểu Mục 6701 Tiền xe

           2,281,000

               2,281,000

 

Tiểu Mục 6702 lưu trú

           1,880,000

               1,880,000

 

Tiểu Mục 6703 trọ

              240,000

                  240,000

 

Mục 6750 Chi phí thuê mướn

           5,500,000

               5,500,000

 

Tiểu Mục 6751 Thuê phương tiện vận chuyển

           1,450,000

 

 

Tiểu Mục 6758 đi học

 

 

 

Tiểu Mục 6799 thuê mướn khác

           4,050,000

 

 

Mục 7000 Chi phí CM

         16,195,300

             16,195,300

 

Tiểu Mục 7003 in ấn chỉ

              406,500

                  406,500

 

Tiểu Mục 7006 sách

           6,428,300

               6,428,300

 

Tiểu Mục 7012 hợp đồng nghiệp vụ theo CM

           4,900,500

               4,900,500

 

Tiểu Mục 7049 chi phí khác

           4,460,000

               4,460,000

 

Mục 6900 Sữa chữa và khác

           7,968,000

               7,968,000

 

Tiểu Mục 6907 Nhà cửa

 

 

 

Tiểu Mục 6912 thiết bị tin học

           1,260,000

               1,260,000

 

Tiểu Mục 6913 máy photo coppy

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6917 bảo trì phần mềm

           5,000,000

               5,000,000

 

Tiểu Mục 6921 đường điện

           1,708,000

               1,708,000

 

Tiểu Mục 6949 tài sản khác

 

                           -  

 

Mục 7750 Chi khác

         22,965,300

             22,965,300

 

Tiểu mục 7756 lệ phí

              366,300

                  366,300

 

Tiểu mục 7758 chi hổ trợ khác

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7761 tiếp khách

           1,386,000

               1,386,000

 

Tiểu Mục 7766 cấp bù học phí

         15,813,000

 

 

Tiểu Mục 7799 chi khác

           5,400,000

               5,400,000

 

Mục 7950 Quỹ cơ quan

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 7953 quỹ khen thưởng

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7952 quỹ phúc lợi

 

                           -  

 

Mục 9000 Mua đầu tư tài sản vô hình

                        -  

                            -  

 

9003 đầu tư xây dựng phần mềm máy tính

 

                           -  

 

Mục 9050 Mua sắm TS chuyên môn

                        -  

                            -  

 

Tiểu mục 9062 Thiết bị tin học

 

                           -  

C

Quyết toán chi ngân sách nhà nước KTX

 

 

 

Mục 6150 Học bổng học sinh, sinh viên

           4,588,500

               4,588,500

 

Mục 6199 Học bổng học sinh khuyến tật

           4,588,500

               4,588,500

 

Mục 6406 Hỗ trợ chi phí học tập

 

 

 

                                                           Cam Am Nam Ngày  04  tháng   7 năm 2017

 

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán

       
       
       
 

                               Nguyễn Xuân Giang

   
   

Lê Thị Mỹ Trang

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nguồn: hhtham.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 361
Năm 2022 : 361