Friday, 28/01/2022 - 16:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Hoa Thám

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ 1/2017

CNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM

                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
       

Đơn vị: Trường THCS Hoàng Hoa Thám

   

Chương: 622

   

                                                                THÔNG BÁO

   

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

QUÝ 1/2017

 

                                                                                                        Đơn vị tính: Đồng

Số

 

 

 

TT

Chỉ tiêu

Số liệu báo

Số liệu

 

 

cáo quyết

quyết

 

 

toán

toán được

 

 

 

duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

1

Thu phí, lệ phí

 

 

 

             ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ ( chi tiết theo từng dự án )

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

              ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Hoạt động  sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

1

 Phí, lệ phí

 

 

 

             ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

       834,033,298

           834,033,298

1

Loại 490., khoản 493

 

 

 

Mục 6000 Tiền lương

       390,379,000

           390,379,000

 

Tiểu Mục 6001 lương biên chế

       383,899,450

           383,899,450

 

Tiểu Mục 6002 lương tập sự

           6,479,550

               6,479,550

 

Tiểu Mục 6003 lương hợp đồng

 

                           -  

 

Mục 6050 Tiền công

         30,129,000

             30,129,000

 

Tiểu Mục 6051 tiền công thường xuyên

         30,129,000

             30,129,000

 

Mục 6100 Phụ cấp lương

       180,542,195

           180,542,195

 

Tiểu Mục 6101 PC chức vụ

           6,715,500

               6,715,500

 

Tiểu Mục 6106 PC thêm giờ

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6107 PC độc hại

              726,000

                  726,000

 

Tiểu Mục 6112 ưu đãi nghề

           1,785,960

               1,785,960

 

Tiểu Mục 6113 PC trách nhiệm

              907,500

                  907,500

 

Tiểu Mục 6115 PC thâm niên

         57,497,537

             57,497,537

 

Tiểu Mục 6116 PC ưu đãi

       110,198,088

           110,198,088

 

Tiểu Mục 6117 PC vượt khung

           2,711,610

               2,711,610

 

Tiểu Mục 6125 PC thù lao cho các đối tượng

 

                           -  

 

Mục 6150 Học bổng

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 6153 Học bổng HS

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6199 Học bổng HS dân tộc

 

                           -  

 

Mục 6200 Tiền thưởng

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 6201 thưởng thường xuyên

 

                           -  

 

Mục 6250 Phúc lợi tập thể

              600,000

                  600,000

 

Tiểu Mục 6257 trà nước

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6299 các khoản khác

              600,000

                  600,000

 

Mục 6300 Các khoản đóng góp

       115,881,341

           115,881,341

 

Tiểu Mục 6301 BHXH

         87,861,104

             87,861,104

 

Tiểu Mục 6302 BHYT

         14,239,781

             14,239,781

 

Tiểu Mục 6303 KPCĐ

           9,187,000

               9,187,000

 

Tiểu Mục 6304 BHTN

           4,593,456

               4,593,456

 

Mục 6400 Trợ cấp

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 6404 tăng thu nhập

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6406 hổ trợ chi phí học tập

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6449 trợ cấp lương thấp

 

                           -  

 

Mục 6500 dịch vụ công cộng

           6,629,863

               6,629,863

 

Tiểu Mục 6501 tiền điện

           6,629,863

               6,629,863

 

Mục 6550 Vật tư Vp

           3,051,000

               3,051,000

 

Tiểu Mục 6551 VPP

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6552 dụng cụ VP

              380,000

                  380,000

 

Tiểu Mục 6599 VPP khác

           2,671,000

               2,671,000

 

 Mục 6600 Thông tin liên lạc

           4,442,599

               4,442,599

 

Tiểu Mục 6601 điện thoại

           1,032,599

               1,032,599

 

Tiểu Mục 6606 tuyên truyền

              600,000

                  600,000

 

Tiểu Mục 6612 báo

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6617 In ternet

           2,810,000

               2,810,000

 

 Mục 6650 Hội nghị

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6652 Chi phí khác

                        -  

                           -  

 

 Mục 6700 Công tác phí

           1,638,000

               1,638,000

 

Tiểu Mục 6701 Tiền xe

              998,000

                  998,000

 

Tiểu Mục 6702 lưu trú

              640,000

                  640,000

 

Tiểu Mục 6703 trọ

 

                           -  

 

Mục 6750 Chi phí thuê mướn

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 6751 Thuê phương tiện vận chuyển

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6758 đi học

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6799 thuê mướn khác

 

                           -  

 

Mục 6900 Chi phí sửa chữa tài sản, công tác CM

           3,400,000

 

 

Tiểu Mục 6913 máy photo coppy

           3,400,000

 

 

Mục 7000 Chi phí CM

           9,096,100

               9,096,100

 

Tiểu Mục 7003 in ấn phô to tài liệu

              275,000

 

 

Tiểu Mục 7004 Trang phục

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7006 sách

           2,270,600

               2,270,600

 

Tiểu Mục 7012 hợp đồng nghiệp vụ theo CM

           4,900,500

               4,900,500

 

Tiểu Mục 7049 chi phí khác

           1,650,000

               1,650,000

 

Mục 6900 Sữa chữa và khác

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 6912 thiết bị tin học

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6913 máy photo coppy

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6917 bảo trì phần mềm

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6921 đường điện

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6949 tài sản khác

 

                           -  

 

Mục 7750 Chi khác

         36,244,200

             36,244,200

 

Tiểu mục 7756 lệ phí

              244,200

                  244,200

 

Tiểu mục 7758 chi hổ trợ khác

         36,000,000

             36,000,000

 

Tiểu Mục 7761 tiếp khách

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7799 chi khác

 

                           -  

 

Mục 7950 Quỹ cơ quan

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 7953 quỹ khen thưởng

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7952 quỹ phúc lợi

 

                           -  

 

Mục 9000 Mua đầu tư tài sản vô hình

                        -  

                            -  

 

9003 đầu tư xây dựng phần mềm máy tính

 

                           -  

 

Mục 9050 Mua sắm TS chuyên môn

         52,000,000

             52,000,000

 

Tiểu mục 9099 Tài sản khác

         52,000,000

             52,000,000

 

 

 

 

 

                                                            Cam An nam Ngày  03  tháng  4 năm 2017

 

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán

       
       
       
       
 

Nguyễn Xuân Giang

Lê Thị Mỹ Trang

       
Nguồn: hhtham.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 361
Năm 2022 : 361