Friday, 28/01/2022 - 15:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Hoa Thám

BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU HỌC SINH ĐẦU NĂM

Để chuẩn bị năm học 2017-2018. Trường Hoàng Hoa Thám dự kiến các khoản thu học sinh đầu năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

PHÒNG GD VÀ ĐTCAM LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /THCS.HHT

Cam An Nam, ngày      tháng 8 năm 2017

V/v báo cáo các khoản thu học sinh đầu năm học 2017-2018

 

                                        

                             Kính gửi:-         Quý cha, mẹ học sinh trường THCS Hoàng Hoa Thám

Để chuẩn bị năm học 2017-2018. Trường Hoàng Hoa Thám dự kiến các khoản thu học sinh đầu năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

I. Thu theo quy định (bắt buộc)

1. Thu học phí: 25000đ/học sinh/Tháng

2. Bảo hiểm y tế học sinh: 386 000đ/Hs

3. Qũy đội: 9.000 đồng/học sinh/năm

II. Thu thỏa thuận

Dạy thêm, học thêm (THCS) : 50.000đ/Tháng/ môn 2 tiết /tuần.

III. Thu hộ

1. Bảo hiểm thân thể: 100 000đ/học sinh/năm

2. Nước uống : 25000đ/học sinh/năm

3. Ghế ngồi : 30.000 đồng/học sinh lớp 6/4 năm.

IV. Xã hội hóa giáo dục (tự nguyện)

-  Thay mới toàn bộ mặt bàn, mặt ghế học sinh bị hư hỏng nặng. Dự kiến 20.000.000đ.

-  Bảo dưỡng, sửa chữa máy vi tính phòng máy phục vụ dạy học ( 25 máy)

V. Quỹ hội (tự nguyện)

-  Dự thu 12.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo các khoản thu học sinh đầu năm học 2017-2018. Trong khi thực hiện nếu còn thừa tiền trường sẽ trả lại cho học sinh.

 

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, KT (02.b)

 

                                                                              

                                                                                                    Nguyễn Thị Bích

Nguồn: hhtham.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 361
Năm 2022 : 361